Nauczyciele

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauczyciele

Rok Szkolny 2020/2021

 

Justyna Kociel - Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli 

Krystyna Ociesa - Wicedyrektor do spraw pedagogicznych oraz kształcenia i wychowania klas IV-VIII              

Ilona Bigoraj - Wicedyrektor do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

 

Religia

 1. Ks. Artur Petkowicz

 2. Danuta Drejka

 3. Barbara Bartczak

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

 1. Elżbieta Witek 

 2. Katarzyna Ociesa

 3. Izabela Pycka

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego

 1. Aneta Kłoda

 2. Anna Kalbarczyk

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Agnieszka Trwoga

 2. Justyna Tarkawian

 3. Małgorzata Łączek

 4. Elżbieta Kaczan

 5. Danuta Stępniak

 6. Marzena Sala

Język polski

 1. Halina Ociesa

 2. Małgorzata Witek

 3. Małgorzata Wójcik

Język angielski

 1. Justyna Kociel

 2. Anna Krasnodębska 

 3. Magdalena Sokołowska 

 4. Cezary Kusyk

Język rosyjski

 1. Ilona Zajglic

 2. Justyna Tarkawian

Historia

 1. Ilona Zajglic

 2. Lech Lutyński

Wiedza o społeczeństwie

 1. Robert Gruba

Plastyka

 1. Barbara Bartczak

Muzyka

 1. Barbara Bartczak

Matematyka

 1. Marzena Kornatowska

 2. Anna Magnuszewska

Fizyka

 1. Marzena Kornatowska

Przyroda

 1. Iwona Kociel

 2. Agnieszka Gałązka

Biologia

 1. Iwona Kociel

 2. Agnieszka Galązka

Geografia

 1. Cezary Kusyk

Chemia

 1. Agnieszka Gałązka

Technika

 1. Hanna Niedziółka

Informatyka

 1. Hanna Niedziółka

 2. Paweł Frydrych

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Robert Gruba

Wychowanie fizyczne

 1. Robert Gruba

 2. Krystyna Ociesa

 3. Iwona Kociel

 4. Małgorzata Wójcik

 5. Lech Lutyński

 6. Rafał Jastrzębski

Gimnastyka korekcyjna

 1. Rafał Jastrzębski

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Hanna Niedziółka

Biblioteka

 1. Renata Cąkała

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia

 1. Robert Gruba

Wychowawcy świetlicy

 1. Elżbieta Kozarska

 2. Paweł Frydrych

Pomoc Psychologiczno - Pedagogoczna

 1. Katarzyn Bagun - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 2. Cezary Kusyk - nauczyciel rewalidacji
 3. Sylwia Jastrzębska - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 4. Ilona Bigoraj - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 5. Małgorzata Łączek - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego klasy I-III
 6. Elżbieta Kaczan  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasy I-III
 7. Małgorzata Witek- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
 8. Halina Ociesa - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
 9. Małgorzata Wójcik- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
 10. Marzena Kornatowska -zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki kl. IV-VIII  

 

Psycholog

      1. Ilona Bigoraj

 Pedagog

     1. Sylwia Jastrzębska

 Logopeda

     1. Monika Suska

     2. Barbara Pietruszka

     3. Magdalena Kusyk