O szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rys historyczny Zespołu Szkół w Serokomli

 • W czasie I wojny światowej w szkole w Serokomli znajdował się rosyjski polowy szpital wojskowy. Budynek ten został spalony. Szkoła w następnych latach mieściła się w wynajętych budynkach u gospodarzy. Dozór Szkolny na swoim posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 1930 roku pod przewodnictwem Apoloniusza Sułkowskiego  postanowił wybudować nową szkołę w Serokomli.
 • Uchwałą Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 1932 roku Dozór Szkolny przystępuje do budowy. W 1935 roku dokończono wznoszenie budynku. Ogrodzono, wyrównano boisko szkolne oraz pobudowano studnię. Kierownikiem sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Serokomli został Józef Jarczyński.
 • Rada Pedagogiczna Szkoły na posiedzeniu w dniu 12 września 1938 roku postanowiła, że dwudziestą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie uczczą czynem. Tak też się stało. Z okazji rocznicy wysunięto projekt zbudowania pomnika przed szkołą, którego odsłonięcia nastąpiło 11 listopada 1939 roku.
 • 20 marca 1938 roku kierownik Józef Jarczyński, przedstawił potrzeby szkoły na rok 1938/1939. Istniała potrzeba budowy i urządzenia szatni, instalacji zimowych okien, zrobienie stolików dla dzieci, umeblowania kancelarii, kupna map, tablic szkolnych, maszyn do szycia i naczyń kuchennych dla prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Zajęcia w roku szkolnym 1939/1940 rozpoczęły się w październiku 1939 roku. Rok ten jest ostatnim z którego zachowały się protokoły z posiedzenia Rad Pedagogicznych i zebrań Dozoru Szkolnego.
 • 14 września 1940 roku został aresztowany kierownik szkoły i przewieziony do obozu w Oświęcimiu. Zmarł 14 lutego następnego roku. Ze wspomnień ludności Serokomli wiadomo, że w czasie II wojny światowej dzieci uczyły się w szkole, prawdopodobnie do roku 1942.
 •  Jesienią tegoż roku szkoła została spalona. Prowadzone było tajne nauczanie w sposób zorganizowany i w sposób niezorganizowany. Po wojnie dzieci uczyły się w domach prywatnych.
 • W roku szkolnym 1952/1953 dzieci uczyły się już w nowo wybudowanej szkole murowanej, jednopiętrowej. Była to Publiczna Szkoła Podstawowa w Serokomli, którą kierował  Aleksander Ciołek. W tym czasie uczyło sześciu nauczycieli. W szkole działały różne organizacje i było zorganizowane dożywianie dla dzieci.
 • Od roku szkolnego 1955/1956 kierownikiem był Mirosław Koślacz, pracowało wówczas siedmiu nauczycieli. Istniały kółka zainteresowań: artystyczne, biologiczne, techniczne, teatralne, języka polskiego, sportowe.
 • 1 września 1959 roku kierownictwo szkoły przejął Kazimierz Kozak. Wówczas w  szkole pracowało ośmiu nauczycieli, uczyło się 296 uczniów. W 1968 roku dyrektor przystąpił do intensywnych działań zmierzających do rozbudowy szkoły i budowy domu nauczyciela. Pierwszy etap rozbudowy rozpoczął się w 1969 roku i zakończył w 1971 roku. Szkoła w wyniku tej rozbudowy uzyskała pięć pomieszczeń lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dla dyrektora  i zastępczą salę gimnastyczną.
 • W 1973 szkoła otrzymała miano Zbiorczej Szkoły Gminnej a Kurator Oświaty w Siedlcach powołał dyrektora na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół. Liczba uczniów wzrosła do 438 i pracował 18 nauczycieli.
 • W 1981 roku dyrektor przystąpił do dalszej rozbudowy szkoły. W pierwszym etapie powstała sala gimnastyczna o powierzchni 320 m², szatnia, ubikacja wewnątrz budynku szkolnego. Jednocześnie rozpoczyna się budowa kuchni szkolnej ze wszystkimi niezbędnymi i towarzyszącymi pomieszczeniami.
 • Liczba uczniów mimo wahań demograficznych utrzymywała się na stałym poziomie i tak w roku szkolnym 1978/1979 szkoła liczyła 375 uczniów i pracował w niej 20 nauczycieli.
 • W latach 1997/1998 uruchomiono pracownię komputerową wyposażono w sprzęt pozyskany od sponsorów.
 • Uchwałą Nr XXX/151/98 Rady Gminy Serokomla z dnia 18 czerwca 1998 roku nadano Szkole Podstawowej w Serokomli imię Marii Konopnickiej. Zatwierdzono wzór Sztandaru Szkoły.
 • 10 marca 1999roku Rada Gminy Serokomla podjęła Uchwałę Nr V/35/99 w sprawie założenia Zespołu Szkół w Serokomli.  W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Serokomli oraz Gimnazjum w Serokomli. Uchwała niniejsza weszła w życie 1 września 1999 roku. Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli objął Tadeusz Drejka.
 • 11 października 2002 roku nastąpiło poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę części dla gimnazjum. 9 listopada 2004 roku poświęcono nową część budynku szkolnego (pełnowymiarową salę gimnastyczną z pomieszczeniami towarzyszącymi, siłownię 5 pracowni, gabinet dla dyrektora, sekretariat)
 • W grudniu 2005 roku otwarto pracownię internetową wyposażoną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Pracownie komputerowe w Szkole Podstawowej, edycja 2004”.

Barbara Skurka