Zespół Szkół w Serokomli

Pożegnanie pani Haliny Ociesa

30 sierpnia 2022

„TO, CO MOŻESZ UCZYNIĆ,  JEST TYLKO MALEŃKĄ KROPLĄ W OGROMIE OCEANU, 

ALE WŁAŚNIE JEST TYM, CO NADAJE ZNACZENIE TWOJEMU ŻYCIU.”

                                                                        ALBERT SCHWEITZER

Szanowna Pani

Halina Ociesa

 

W związku z przejściem Pani na emeryturę proszę o przyjęcie szczerych wyrazów uznania za długoletnią, wypełnioną wieloma osiągnięciami pracę w oświacie, a w szczególności na stanowisku nauczyciela języka

polskiego w Zespole Szkół w Serokomli.

Z dużym uznaniem odnoszę się do Pani osobistego wkładu w realizację zadań zawodowych, profesjonalizmu, poczucia odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków.

Wyjątkowe uznanie budzi również wkład pracy wniesiony przez Panią w rozwój i wychowanie wielu młodych pokoleń, a także ich przygotowanie do skutecznego realizowania zadań w przyszłości.

          Za to wszystko, za zaangażowanie, odpowiedzialność i świadomość dobrze pełnionej misji zawodowej, dyrekcja i wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół w Serokomli, składają Pani gorące podziękowania.

          Życzymy Pani dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, ubogaconych rodzinną radością. Życzymy, aby wykorzystywała Pani wolny czas na realizację własnych planów i zamierzeń.

 

 

Serokomla, dnia 25 sierpnia 2022 roku

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie