Podstawowe informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Projekt 1

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla”.-Postanowienia ogólne

Projekt 2

„Przedszkolaki w Serokomli” -Postanowienia ogólne

 

Projekt 1

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla”.-Postanowienia ogólne

 

Gmina Serokomla w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla”.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli w Szkole Podstawowej w Krzówce, Gminie Serokomla od 01.01.2018 poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 312 uczniów, w tym 149 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 35 nauczycieli w tym 31 nauczycielek oraz doposażenie wyżej wymienionych Szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT do 30.06.2019. Dofinansowanie projektu z UE: 473 856,92 zł.

 

Projekt 2

„Przedszkolaki w Serokomli” -Postanowienia ogólne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1.Projekt jest realizowany od dnia 01 kwietnia 2019 do 31 sierpnia 2020 roku w Gminie Serokomla (województwo Lubelskie).

2. Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Serokomla poprzez trwałe zwiększenie o 37 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla 37 dzieci (18 chłopców, 19 dziewczynek), poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia psychoedukacyjne. Podniesienie kompetencji 2 nauczycielek oraz wzrost wiedzy 37 rodziców (30K) z zakresu wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka poprzez udział w warsztatach do 31.08.2020 roku.