Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 

  1.  Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje higienistka szkolna p. Renata Świder.

  2. Gabinet higienistki mieści się w części przedszkolnej na I piętrze, pokój 25. 

  3. Higienistka szkolna przyjmuje w wyżej wymienionym gabinecie zgodnie ze zgłaszanymi przez szkołę potrzebami.

  4. Świadczenie ogólno-stomatologiczne realizuje dr Marta Zaleska. Świadczenia z zakresu profilaktyki realizowane są w gabinecie higienistki mieszczącym się w Zespole Szkół w Serokomli w umówionych przez dr terminach o których uczniowie będą na bieżąco informowani. Pozostałe świadczenia objęte umową realizowane są na NFZ w gabinecie Karo-Dent, ul. Ogrodowa 15, Wojcieszków, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Na świadczenia w gabinecie w Wojcieszkowie, dziecko zgłasza się z rodzicem/prawnym opiekunem.

  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  6. Wzory „sprzeciwu” na świadczenie stomatologiczne i profilaktyczną opiekę zdrowotną znajdują się w załączniku. Wersja papierowa do pobrania przy wejściu do szkoły.

    Dyrektor 

  Zespołu Szkół w Serokomli

  Justyna Kociel

   

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie